>Milieu >EU Regelgeving

EU RegelgevingDuurzaamheid is opgenomen door de internationale wet-en regelgevende instanties. De volgende punten zijn de belangrijkste richtlijnen die zijn gemaakt met betrekking tot de verpakking:

Al onze producten voldoen aan de relevante Europese richtlijnen en verordeningen.

FP INTERNATIONAL Kies oplossing logo CentralWeb BtoB performance Ervaar meer